ปูม้ารีสอร์ท ที่พักหาดเจ้าหลาว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน

พฤศจิกายน 28, 2012 No Comments »
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน

เมื่อ 40 ปีที่แล้ว เป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย ปัจจุบันมีต้นไม้เบิกนำขึ้นมาทดแทนไม้ดั้งเดิม สภาพป่าเป็นป่า 4 ชนิดในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายหาด และป่าชายเลน นอกจากนี้ทางเขตฯ ได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ผ่านจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหาดเจ้าหลาวและปากน้ำแขมหนูได้ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ป่าคุ้งกระเบนอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีทั้งป่าบกและป่าชายเลนเป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธาร แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ประกอบกับพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินงาน เช่น กรมป่าไม้ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น

เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่ป่าคุ้งกระเบนประสบความสำเร็จตามแนวพระราชดำริ คณะอนุกรรมการของโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จึงหาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 โดยประสานงานกับฝ่ายจัดการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อกำหนดให้พื้นที่ในท้องที่ตำบลคลองขุด ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ประมาณ 11,370 ไร่ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2542 ได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ที่อยู่ : ตำบลคลองขุด ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
การเดินทาง : ใช้เส้นทางอ่าวคุ้งกระเบน-หาดเจ้าหลาว ระยะทาง 15 กิโลเมตร ผ่านหาดเจ้าหลาว ถนนจะขึ้นเขาเจ้าหลาวประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวามือไปยังที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ฯ อีก 800 เมตร

  • เวลาให้บริการ : ไม่ระบุ
  • ค่าบริการ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคกลาง เขต 4 (ระยอง-จันทบุรี) 153/4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
  • เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 3865 5420 – 1, +66 (0) 3866 4585
  • โทรสาร : +66 (0) 3865 5422

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.chanthaburi.go.th/

 

Comments

comments

ปูม้ารีสอร์ท หาดเจ้าหลาว