ปูม้ารีสอร์ท โซน C

C บ้านพักสำหรับ 2-4 คน C 15, 16

บ้านพักสำหรับ 2-4 คน

วันธรรมดา : 1,200 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 1,500 บาท

 พักได้ : 2-4 คน
 เตียง : 5 ฟุต 2 ที่นอน
 1 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ

จองห้องพัก

C บ้านพักสำหรับ 8 คน C 9, 10, 11, 12

บ้านพักสำหรับ 8 คน

วันธรรมดา : 2,500 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 3,000 บาท

 พักได้ : 8 คน
 เตียง : 6 ฟุต 4 ที่นอน
 2 ห้องนอน
 2 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก

C บ้านพักสำหรับ 12 คน C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

บ้านพักสำหรับ 12 คน

วันธรรมดา : 3,000 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 4,000 บาท

 พักได้ : 12 คน
 เตียง : 6 ฟุต 4 ที่นอน, 5 ฟุต 2 ที่นอน
 2 ห้องนอน
 2 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก

C บ้านพักสำหรับ 10 คน C 17

บ้านพักสำหรับ 10 คน

วันธรรมดา : 2,500 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 3,000 บาท

 พักได้ : 10 คน
 เตียง : 6 ฟุต 4 ที่นอน, 5 ฟุต 1 ที่นอน
 1 ห้องนอน
 2 ห้องน้ำ

จองห้องพัก

C บ้านพักสำหรับ 6 คน C14

บ้านพักสำหรับ 6 คน

วันธรรมดา : 1,500 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 2,000 บาท

 พักได้ : 6 คน
 เตียง : 6 ฟุต 3 ที่นอน
 2 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ

จองห้องพัก