ปูม้ารีสอร์ทโซนD

D ห้องพักสำหรับ 2 คน D 1, 2, 3

ห้องพักสำหรับ 2 คน

วันธรรมดา : 600 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 800 บาท

 พักได้ : 2 คน
 เตียง : 6 ฟุต 1 ที่นอน
 1 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก

D ห้องพักสำหรับ 4 คน D 4, 5, 6, 7, 8

ห้องพักสำหรับ 4 คน

วันธรรมดา : 800 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 1,000 บาท

 พักได้ : 4 คน
 เตียง : 5 ฟุต 2 ที่นอน
 1 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก

D เรือนแถว 8 คน D 9, 10, 11, 12, 14, 15

เรือนแถว 8 คน

วันธรรมดา : 1,600 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 2,000 บาท

 พักได้ : 8 คน
 เตียง : 5 ฟุต 4 ที่นอน
 2 ห้องนอน
 2 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก

D เรือนแถว 12 คน D 16, 17, 18

เรือนแถว 12 คน

วันธรรมดา : 2,400 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 3,000 บาท

 พักได้ : 12 คน
 เตียง : 6 ฟุต 6 ที่นอน
 3 ห้องนอน
 3 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก

D บ้านพักสำหรับ 2 คน D20

บ้านสำหรับ 2 คน

วันธรรมดา : 800 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 1000 บาท

 พักได้ : 2 คน
 เตียง : 6 ฟุต 1 ที่นอน
 1 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก

D บ้านพักสำหรับ 4 คน D19

บ้านสำหรับ 4 คน

วันธรรมดา : 1000 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 1200 บาท

 พักได้ : 4 คน
 เตียง : 6 ฟุต 2 ที่นอน
 1 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก