ปูม้ารีสอร์ทโซน B

B บ้านเรือนแถว B, 1, 2, 3, 4

บ้านเรือนแถวสำหรับ 12 คน

วันธรรมดา : 4,500 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 5,600 บาท

 พักได้ : 12 คน
 เตียง : 6 ฟุต 3 ที่นอน, 5 ฟุต 3 ที่นอน
 4 ห้องนอน
 4 ห้องน้ำ 

จองห้องพัก

B ห้องพักสำหรับ 4 คน B 5, 6, 8, 9

ห้องพักสำหรับ 4 คน

วันธรรมดา : 1,200 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 1,500 บาท

 พักได้ : 4 คน
 เตียง : 5 ฟุต 2 ที่นอน
 1 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ

จองห้องพัก

B ห้องพักสำหรับ 2 คน B7

ห้องพักสำหรับ 2 คน

วันธรรมดา : 1,000 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 1,200 บาท

 พักได้ : 2 คน
 เตียง : 5 ฟุต 1 ที่นอน
 1 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ

จองห้องพัก

B บ้านพักสำหรับ 4 คน B10, 19

บ้านพักสำหรับ 4 คน B10, 19

วันธรรมดา : 1,500 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 2,000 บาท

 พักได้ : 4 คน
 เตียง : 5 ฟุต 2 ที่นอน
 2 ห้องนอน
 2 ห้องน้ำ

B บ้านพักสำหรับ 4 คน B 15, 16, 17, 18

บ้านพักสำหรับ 4 คน2ห้องนอนวันธรรมดา : 2,400 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 3,000 บาท
 พักได้ : 4 คน
 เตียง : 6 ฟุต 2 ที่นอน
 2 ห้องนอน
 2 ห้องน้ำ

จองห้องพัก

B บ้านพักสำหรับ 20 คน B 11, 12, 14

บ้านพักสำหรับ 20 คน 2 ชั้น

วันธรรมดา : 8,000 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 10,000 บาท

 พักได้ : 20 คน
 เตียง : 6 ฟุต 9 ที่นอน, 5 ฟุต 1 ที่นอน
 3 ห้องนอน
 4 ห้องน้ำ

จองห้องพัก

B บ้านพักสำหรับ 12 คน B 20, 21

บ้านพักสำหรับ 12 คน

วันธรรมดา : 4,500 บาท
ศุกร์-เสาร์ : 5,800 บาท

 พักได้ : 12 คน
 เตียง : 6 ฟุต 2 ที่นอน, 5 ฟุต 4 ที่นอน
 4 ห้องนอน
 3 ห้องน้ำ

จองห้องพัก

บรรยากาศปูม้ารีสอร์ท โซนB